Logo Youngchem
10-14.10.2018
Hotel Imperium ***Pszczyna, Poland

Rejestracja

Rejestracja rusza już wkrótce!

PROSIMY NIE WPŁACAĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ, DOPÓKI NIE DOSTANĄ PAŃSTWO MAILA ZATWIERDZAJĄCEGO ZGŁOSZENIE.

PO ZATWIERDZENIU ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESŁAĆ ABSTRAKT NA ADRES youngchem2017@gmail.com.

Uwagi

Ważne daty

Już wkrótce!

Rodzaje prezentacji Twojej pracy

Prezentacja ustna

Każdy uczestnik ma możliwość zaprezentowania swojej pracy w ciągu średnio piętnastu minut (włączając późniejszą dyskusję). Prosimy pamiętać, że mogą Państwo przedstawić tylko i wyłącznie własne badania. Organizatorzy zapewnią Państwu komputer oraz projektor. Każdy uczestnik powinien przygotować prezentację w programie PowerPoint (inne akceptowalne formy plików to: .pdf, .doc, prosimy używać wersji programu office 2010) i przynieść ja na pamięci przenośnej USB. Wszystkie pliki będą zgrane do komputera organizatorów konferencji i zostanie tam sprawdzone ich działanie. Wszystko po to, aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek oraz opóźnień.

Prezentacja powinna dotyczyć jednej z poniższych dziedzin naukowych:

Poster

Państwa poster musi być formatu A0 (841 mm szerokości i 1139 mm długości) lub podobny.

Organizatorzy zapewnią Państwu wszystkie niezbędne narzędzia, aby przymocować poster.

Abstrakt

Abstrakt (jedna strona w języku angielskim) powinien być nadesłany przed dziewiątym września; dotyczy to prezentacji ustnych oraz w formie posteru.

Abstrakty, które otrzymamy później, mogą nie zostać dołączone do Książki Abstraktów. Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu ich przez Komisję Naukową, autorzy tychże prac zostaną poinformowani o ich akceptacji.

Mogą Państwo pobrać schemat abstraktu z instrukcjami dotyczącymi przygotowywania abstraktu. Powinny być one w formacie .doc lub .rtf.

Prosimy o podpisanie pracy zgodnie ze wzorem: nazwisko_oral.doc lub nazwisko_poster.doc (zgodnie ze zgłoszeniem).

Plan konferecji

Szczegółowy plan Konferencji pojawi się po zakończeniu rejestracji.